0

ต่างชาติเบนเข็มซื้อคอนโดมือสอง ยอดพุ่ง 30%

2022-04-22 09:39:07 ใน News » 0 274

 

ต่างชาติเบนเข็มซื้อคอนโดมือสอง ยอดพุ่ง 30%

 

 ต่างชาติเบนเข็มซื้อคอนโดมือสอง จีนยังครองแชมป์ซื้อเยอะสุด

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยภาพรวมการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติทั่วประเทศ ในไตรมาส 4 ปี 2564 มีจำนวน 2,073 หน่วย ลดลง 20.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่มีจำนวนหน่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วงโควิด-19 (ปี 2563-2564) ที่มีจำนวน 2,061 หน่วย/ไตรมาส

มูลค่าการโอนห้องชุดรวม 9,888 ล้านบาท ลดลง 22.5% YoY แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วงโควิด-19 ที่มีมูลค่า 9,668 ล้านบาท/ไตรมาส ส่วนพื้นที่ห้องชุดที่คนต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์ อยู่ที่ 92,043 ตารางเมตร ลดลง 12.8% YoY แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วงโควิด-19 ที่มีพื้นที่ 87,075 ตารางเมตร/ไตรมาส

จากจำนวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติในไตรมาส 4 ปี 2564 ที่มีจำนวนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วงโควิด-19 รวมทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลของไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พบว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่การโอนกรรมสิทธิ์ แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์การโอนห้องชุดของคนต่างชาติ ได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดในไตรมาส 3 ปี 2564 มาแล้ว

ทั้งนี้ พบว่าคนต่างชาติเบนเข็มซื้อห้องชุดมือสองมากขึ้น ในไตรมาส 4 ปี 2564 มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมือสอง 30.1% หรือคิดเป็นอัตราส่วนห้องชุดมือสองต่อห้องชุดใหม่ประมาณ 1 : 2

โดยสัดส่วนห้องชุดมือสองมีการโอนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ไตรมาส นับตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2564 และเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในรอบ 13 ไตรมาส นับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2561 ทางด้านมูลค่าและพื้นที่ของห้องชุดมือสองก็มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับจำนวนหน่วย

ราคาห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้คนต่างชาติมากที่สุด อยู่ในช่วงราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีการโอนจำนวน 1,030 หน่วย คิดเป็น 49.7% ของจำนวนหน่วยทั้งหมดจำนวน 2,073 หน่วย

ค้นหาประกาศขายคอนโดไม่เกิน 3 ล้านบาท

แต่ในด้านมูลค่า พบว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติมากที่สุดในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท โดยมีมูลค่า 3,153 ล้านบาท คิดเป็น 31.9% และขนาดห้องชุดที่เป็นที่นิยมของคนต่างชาติ คือ 31-60 ตารางเมตร (1-2 ห้องนอน) มีจำนวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์ให้คนต่างชาติ จำนวน 956 หน่วย คิดเป็น 46.1%

โดยชาวจีนเป็นสัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุดทั่วประเทศ โดยปี 2564 มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ชาวจีนไปแล้วทั้งหมด 4,867 หน่วย คิดเป็น 59.4% ของหน่วยทั้งหมด รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, วานูอาตู และเยอรมนี ตามลำดับ

สรุปข่าวจากประชาชาติธุรกิจ: REIC เผยพิษโควิด ต่างชาติหันซื้อคอนโดฯ มือสอง 30% สูงสุดรอบ 13 ไตรมาส