0

ประกาศขายบ้านมือสองพุ่งกว่า 1.6 แสนหน่วย ‘บ้านหรู’ ทะลัก 4.8 แสนล้าน ‘กทม.’ มากสุด

2023-02-13 12:39:07 ใน News » 0 163

ประกาศขายบ้านมือสองพุ่งกว่า 1.6 แสนหน่วย ‘บ้านหรู’ ทะลัก 4.8 แสนล้าน ‘กทม.’ มากสุด

ที่มา : https://www.matichon.co.th/economy/news_3812621

ประกาศขายบ้านมือสองพุ่งกว่า 1.6 แสนหน่วย “บ้านหรู” ทะลัก 4.8 แสนล้าน “กทม.” มากสุด

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เปิดเผยว่าผลการสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยมือสองทั่วประเทศสิ้นไตรมาส 4 ปี 2565 มีจำนวนหน่วยประกาศขาย 162,787 หน่วย มีมูลค่า 860,415 ล้านบาท หากเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2565 มีจำนวน 162,923 หน่วย และมูลค่า 962,188 ล้านบาท พบว่ามีการปรับตัวลดลง 0.1% และ 10.6% ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 13.4% แต่มูลค่ากลับลดลง 7.2% โดยพบมีประกาศขายมากที่สุด คือ บ้านเดี่ยว 67,907 หน่วย มูลค่า 461,011 ล้านบาท ทาวเฮาส์ 44,722 หน่วย มูลค่า 109,616 ล้านบาท และห้องชุด 44,016 หน่วย มูลค่า 257,896 ล้านบาท ส่วนอาคารพาณิชย์ และบ้านแฝดพบน้อยที่สุด

 

นายวิชัยกล่าวว่า ด้านระดับราคาที่มีการประกาศขายมากที่สุด คือ ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 40,364 หน่วย แต่มูลค่าค่อนข้างน้อย 21,807 ล้านบาท ราคา 2.01-3 ล้านบาท จำนวน 25,417 หน่วย มูลค่า 63,941 ล้านบาท และราคา 3.01-5 ล้านบาท 24,998 หน่วย มูลค่า 97,964 ล้านบาท แม้ระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป มีการประกาศขายเพียง 15,458 หน่วย แต่กลับมีมูลค่าสูงถึง 485,183 ล้านบาท มีราคาเฉลี่ยต่อหน่วย 31.4 ล้านบาท ส่วนราคา 5.01-7.5 ล้านบาท จำนวน 12,906 หน่วย ลดลง -11.7% และราคา 7.51-10 ล้านบาท จำนวน 6,446 บาท ลดลง -14.6% ระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 15,458 หน่วย ลดลง -16.4%

นายวิชัยกล่าวว่า ส่วนใหญ่มีการขยายตัวในกลุ่มราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.8% ราคา 1.01-1.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% และราคา 2.01-3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3% ยกเว้นราคา 1.51-2 ล้านบาท ลดลง -0.4 % เป็นห้องชุดและทาวเฮาส์ สอดคล้องกับข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมือสองในช่วง 11 เดือนของปี 2565 มีเพิ่มขึ้นอย่างมากในกลุ่มราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ขยายตัว 24.9% ราคา 1.01-1.5 ล้านบาท ขยายตัว 24.7% ราคา 1.51-2 ล้านบาท ขยายตัว 19.4% และ ราคา 2.01-3 ล้านบาท ขยายตัว 36.2% ซึ่งการขยายตัวของที่อยู่อาศัยมือสองราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มีปัจจัยจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ในการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนอง เหลือ 0.01%

 

นายวิชัยกล่าวว่า สำหรับ 10 จังหวัดที่มีมูลค่าที่อยู่อาศัยมือสองประกาศขายสูงที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ภูเก็ต ปทุมธานี เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมาและสุราษฎร์ธานี โดยกรุงเทพฯมีจำนวน 55,852 หน่วย มีมูลค่า 518,480 ล้านบาท ขณะที่จังหวัดอันดับที่ 2-10 มีสัดส่วนจำนวนหน่วยและมูลค่าของแต่ละจังหวัดอยู่ระหว่าง 0.8-6.8% ซึ่งไม่ถึง 10% และยังพบว่าจังหวัดมีมูลค่าสูงสุดใน 10 จังหวัด เกือบทั้งหมดมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลง แต่จังหวัดที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น มีเพียงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีขยายตัว 3.8% ส่วนนอกเหนือจาก 10 จังหวัดนี้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้น